ศธภ. ๒ จัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
      วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนวัดสะแก และวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดใบไม้ ทาสีอาคารและเครื่องเล่นของนักเรียน ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนที่ชำรุด ทำความสะอาดห้องสุขา เก็บขยะ และกวาดใบไม้บริเวณโดยรอบวัดสะแก ปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดสะแก จังหวัดปทุมธานี

650 15767650 133260650 137115650 137112650 L0 002650 L0 003650 L0 004

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400