"เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
       วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล มีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการร่วมงาน

650 200728 0650 200728 3650 200728 7650 200728 12650 200728 6650 200728 15650 200728 19

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400