ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนวัดวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๒

news6-8-61

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500