ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

       ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จำนวน ๑๐๕ คน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ บรรยายพิเศษ “กรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑”

rukana3-9-61news

ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และวิเคราะห์จัดทำแนวคิดโครงการ (Project idea) โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และคณะ

3-9-61newsall

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500