สู่การปฏิบัติ แบบบูรณาการ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธี MOU กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรีและช่วงบ่าย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ Thailand ๔.๐” ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

news3-10-61 

news3-10-61-1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400