ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

สู่การปฏิบัติ แบบบูรณาการ โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธี MOU กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรีและช่วงบ่าย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ Thailand ๔.๐” ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี

news3-10-61 

news3-10-61-1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500