ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

         เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 news5-10-61

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500