เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมการประชุมพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 news5-10-61

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400