วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ณ อาคารรับรองริมน้ำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี

200522 0177 500200522 0222 500200522 0349 500200522 0339 500200522 0312 500200522 0362 500200522 0123 500200522 0069 500200522 0077 500

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250