วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมแสดงความยินดีนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค ๒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

200522 0272 500200522 0288 500200522 0292 500200522 0293 500200522 0276 500200522 0237 500

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250