ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
        วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ประธานการประชุมวิเคราะห์หน้าที่และอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ ชั้น ๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทน สพฐ. ศธภ. ศธจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักนิติการ สำนักอำนวยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจและหน้าที่ รวมทั้งลักษณะงานให้มีความชัดเจนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

S10961017 800S10961022 800S10961020 800S10961021 800

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400