วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมปฏิบัติการติดตามการนำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าสู่ระบบ eMENSCR และการนำข้อมูลในระบบมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วม ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี

500 eMENSCR 200122 0565500 eMENSCR 200122 0594500 eMENSCR 200122 0569500 eMENSCR 200122 0573500 eMENSCR 200122 0557500 eMENSCR 200122 0604500 eMENSCR 200122 0602500 eMENSCR 200122 0610500 eMENSCR 200122 0612

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400