ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
       วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัดการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จังหวัดปทุมธานี

500 200122 0013500 200122 0014500 200122 0016

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400