วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ในฐานะรองประธาน กศจ.นครปฐม) ได้รับมอบหมายจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ในฐานะประธาน กศจ.นครปฐม) ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ และมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

7869284678356531784109417912268778806909

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250