วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ “หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (Key Performance Indicators: KPIs) และจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

7739801679224067761693897808058378194426

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250