วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ อินสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม และ และ นางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

800 702682079775279800 702682409775246800 702682643108556

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400