วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับพร้อมกับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๓

800 2562 191121 0062800 2562 191121 0061800 2562 191121 0057800 2562 191121 0049800 2562 191121 0046

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400