วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้รับมอบหมายจากนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับพร้อมกับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อาคาร ๙๐ ปี

 800 2562 191120 0023800 2562 191120 0037800 2562 191120 0031800 2562 191120 0026800 2562 191120 0040

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400