วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เน้นการปฏิบัติงานแบบพี่น้อง ร่วมมือร่วมใจและดำเนินการตามระเบียบที่ถูกต้อง โดยมีข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

800 144771800 144772800 144774800 144780

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400