วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม : Create a Better Society" เฉลิมพระเกียรติ​เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ณ ค่ายลูกเสือ​วชิราวุธ​ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20191026 1610555  20191026 1610554

 

       โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมชุมนุมประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน

20191026 135817 100020191026 161035 1000

20191026 161052 1000

20191026 161205 800

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400