วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธนู  ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากร ศธภ. ๒ ร่วมแสดงความยินดีแด่นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ และศาลปู่เจียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

Reo2 News 2019 10 24 2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400