วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

news3-10-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400