วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. เวลา ๑๕.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ระดับภาค ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และกล่าวปิดงานประชุมฯ

news5-9-62news5-9-62-1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400