วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒ ดำเนินการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พร้อมพิจารณาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ศึกษาธิการภาค ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

news3-9-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400