ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
      วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมี นางเบญจพร โพธืปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงาน นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

news30-8-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400