ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
      วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ โดยมีนายกนก ปิ่นตกแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

news29-8-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400