ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
        วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานประชุมโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เพื่อเตรียมจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news26-8-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400