ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)
         วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีการแสดงรอบกองไฟชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการค่ายชุมนุมยุวกาชาดฯ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

news20-8-62

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400