ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

       วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางจิราภรณ์ ศุภศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะบุคลากร ศธภ. ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน ๒๓ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวม ๑๙๗ ราย

Reo2 2019 news05

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400