ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ที่จัดโดย กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และมอบนโยบาย โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต้อนรับ ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

news9 8 62 บางขวาง1

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนว่า การจัดการศึกษาของ กศน. ที่มีการบูรณาการกับกรมราชทัณฑ์ โดยมีครูหลังกำแพง เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง และช่วยคืนคนดีกลับสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล โดย "จะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้ข้างหลัง จะพยายามดูแลให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง" และสำนักงาน กศน. จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่องทางการค้าขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้จากผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกอาชีพด้วย

news9 8 62 บางขวาง2

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400