ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา นำเสนอกิจกรรมร่วมกับมทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสะสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ
news25 9 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4486730241370445

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400