ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

การอบรมกระบวนการก่อนการดำเนินการทางวินัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีนายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน นายอุดม อินทรเวศน์วิไล เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news17 8 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4367783933265077

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400