ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

โดยมีนางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายธงจรัส แสงอรุณ รักษาการนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นฝ่ายเลขา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ

news22 7 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4291077440935727

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400