ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

มอบหมาย นายมนตรี เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ต้อนรับและแสดงความขอบคุณทีมงานกองช่าง อบจ.ปทุมธานี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news2 7 64 1

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400