ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

พร้อมด้วย นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนายธงจรัส แสงอรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “อุดมศึกษาส่วนหน้า” ณ ห้องประชุม 1-๓01 ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยรังสิต

news29 6 64 1

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400