ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 11 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต ๑ นางกชพร มณีพงษ์ รองผอ. สพม.ปทุมธานี นางวิบูลพล พร้อมมูล ผอ. กศน.จ.ปทุมธานี นายเพชรโยธิน ราษฏร์เจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี นางนวลอนงค์ นวลเขียว ประธานปสกช.จ.ปทุมธานี น.ส.ธัญญลักษ์ ศรีจันทรวิโรฒ รองผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นายชัยธวัช สารทถาพร รองผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีนายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผอ.กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปทุมธานี ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผอ.สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นางเขมิกา อารีญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สนง.ศธจ.ปทุมธานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news17 6 64 4

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4200596543317151

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400