ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

และนายธงจรัส แสงอรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการ “อุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี” เพื่อจัดทำรายละเอียด และข้อมูล “การพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง จริยธรรม/ศีลธรรม” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ๖B-513 ชั้น 5 อาคารพระพิฆเนศ (ตึก ๖) มหาวิทยาลัยรังสิต

news17 6 64 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4200586623318143

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400