ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อสรุปปัจจัยขับเคลื่อนอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาคผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมี บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง

news15 6 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4200550453321760

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400