ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

การประชุมจัดทำกรอบแผนพัฒนาการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เข้าร่วมประชุม ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news14 6 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4190494904327315

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400