ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

และการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปทุมธานี โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบมรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๑เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำคณะเข้าพบและรับฟังบรรยายพิเศษทิศทางและเป้าหมายทางการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

news4 6 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4154130074630465

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400