ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

โดยมี ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ประธานอาชีวศึกษาปทุมธานี รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

news13 5 64 1

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4088153874561419

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400