ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑.โครงการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด และ ระดับภาค (ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) ๒. โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ“Innovation in Education : ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา” ของหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ๓. โครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดติแบงก์ (Credit Bank) ๔. โครงการ “อุดมศึกษาส่วนหน้า” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ด้านการศึกษา) โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพหลัก ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

news16 4 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4023847664325374