ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน การประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news8 4 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3989512784425529

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400