เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 – 2565

2562 2565 DevPerDigitalOPS

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500