เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ITA190727 0082
          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะริส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
          โดยมีวัดถุประสงค์การจัดโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน  การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง

ITA190727 0033ITA190727 0076

ITA190727 0030ITA190727 0092

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400