เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

แบบฟอร์มใบสำคัญต่าง ๆ

      ๑. ใบสำคัญรับเงิน ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๒. ใบปิดใบสำคัญ ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

      ๓. ใบสำคัญติดกากตั๋วเครื่องบิน ( ดาวน์โหลด ==> .docx , .pdf )

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500