เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือน

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องการทุจริต

การดำเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนทั่วไป

การดำเนินการเกี่ยวกับ

การร้องทุกข์

รวม

หมายเหตุ

จำนวน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเสร็จแล้ว

จำนวน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเสร็จแล้ว

จำนวน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเสร็จแล้ว

ตุลาคม 2561

0

-

-

0

-

-

0

 

-

0

 

พฤศจิกายน 2561

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

ธันวาคม 2561

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

มกราคม 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

กุมภาพันธ์ 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

มีนาคม 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

เมษายน 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

พฤษภาคม 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

มิถุนายน 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

กรกฎาคม 2562

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

สิงหาคม 2562

                     

กันยายน 2562

                     

รวม

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

 

 หมายเหตุ        ข้อมูล  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม  2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400