เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
แผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2564 InspectPlan 001

[Download]

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500