เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด ขอรายงานผลการติดตามประเมินผล ตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

InspectForm2021 002

 

[Download]