เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
แบบติดตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็น : การเพิ่มศักยภาพผู้เรียน
2562 AgendaBased 001 2562 AgendaBased 002 2562 AgendaBased 003 2562 AgendaBased 004

Download เฉพาะ สพป.
- PDF
Docx

Download เฉพาะ สพม.
- PDF
- Docx
Download เฉพาะ สอศ.
- PDF
- Docx
Download เฉพาะ สช.
- PDF
- Docx

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250