เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด
ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

**************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400