เอกสารเผยแพร่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

2562-reo2-TFE-Pok

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
2563 Plan 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500Form2020 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250